Peterine Kooijmans

Verteller

Portfolio

1. Een verhaal op een bijeenkomst van uw vereniging, gemeenteavond, zorgcentrum, school, kerk, etc.
Dit kan een verhaal zijn uit bestaand repertoire.

2. Een verhaal op een bijeenkomst van uw vereniging, gemeenteavond, zorgcentrum, school, kerk, etc.
Dit kan een verhaal zijn dat in opdracht wordt verteld, een nieuw verhaal.

3. Maatwerk. U kunt dan denken aan het volgende:
- Er wordt een progrmma voor u samengesteld. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een vertelling, gedichten, het voorlezen
van een verhaal.
- Er wordt een bijdrage geleverd voor tijdens uw concert. Bijvoorbeeld in de vorm van gedichten en/of vertelling.
- Het helpen organiseren van een kerkdienst. Zoeken van een thema en het vaststellen van de liturgie, de keuze van de vertelling.
Ook is een verwerkingsactiviteit na de dienst mogelijk.
- Wanneer u geen voorganger of predikant kunt vinden kan ik ook voorgaan in een kerkdienst. In plaats van een preek vertel ik een verhaal.

Graag bespreek ik alle mogelijkheden met u.

Bestaand repertoire:


Algemeen:
- De slager en zijn hakmes
- Waarom chinezen geen staarten dragen (ook geschikt voor kinderen)
- De rijke bramenplukker (Godfried Bomans, ook geschikt voor kinderen)
- Poes Rosita en de roos
- Het dorp Uikumene (uit de Koning van Katoren, Jan Terlouw, geschikt voor een oecumenische viering)
- De Kaarsvlam (Selma Lagerlöf, geschikt voor Pasen)
- Het herderinnetje en de schoorsteenveger (Hans Christiaan Andersen)
- Luxeproblemen (Dorothy Parker)
- De geluksvogels (Stephan de Jong)
- De rivier
- Roodkapje (12+)

Uit de Bijbel, vrij bewerkt:
-   De overspelige vrouw
-   Het pinksterverhaal
-   Het verhaal van Maria van Magdala (Pasen)
-   Het verhaal van Sara (uit Tobit)
- Jozef, hoe het allemaal begon (voor kinderen)
- Abraham en Sara
- De schepping (voor kinderen)
- Jakob en Esau (voor kinderen)
- Ruth (Ruth 1: vers 1 t/m 19)
- Tamar (Genesis 38: vers 1 t/m 30)
- Hagar (Genesis 16: vers 1 t/m 15)


Kerst:
- Het kerstdiner (Godfried Bomans)
- Toen God over het randje van de hemel keek (Stephan de Jong)
- Maria, de moeder van Jezus (een monoloog)
-   Maria en Gabriel (Stephan de Jong)
- Geen stille nacht (Nicholas Allen, voor kinderen)
- Het kerstmannetje (Godfried Bomans)
- De man die vuur zocht (Selma Lagerlöf)
- De keizer en de soldaat (Paul Biegel)
- De klok (Stephan de Jong)
- De mooiste lamp
- Kerstbezoek (Mies Bouwman)