Reacties

Wij, lectoren en kerkenraadsleden van de Stefanuskerk te Westerbork , aangevuld met twee lectoren van de Kloosterkerk te Ter Apel, hebben onder leiding van Peterine gewerkt aan onze vaardigheden om een goede Bijbellezing en/of afkondiging te verzorgen. De kernwoorden ‘inspirerend’  ‘duidelijk’ ‘praktisch’ en ‘enthousiast’ zijn op haar van toepassing. Wij hebben een leuke avond gehad en veel geleerd, waar we ons voordeel mee kunnen doen. 
Bert Eeftink, Westerbork, april 2024.

 

“Inspirerende workshopleider.”
“Duidelijk en praktisch.”  
“Zeer leerzaam en fijn om met collega's die ook nog niet lang in het onderwijs zitten bepaalde zaken te kunnen bespreken.”
“Ik vond workshop Bijbelverhalen heel inspirerend. Door een goede opzet aangeboden te krijgen kan ik mij nu veel beter voorbereiden op het vertellen van de verhalen en heb ik daar ook veel meer zin in gekregen.”
Deelnemers (basisschool leerkrachten) workshop Bijbelverhalen vertellen, Den Haag, maart 2022

 

“Heel hartelijk dank voor de inspirerende en vooral ook heel leuke workshop! Ik denk dat je heel wat kanalen hebt geopend voor de gidsen om hun verhalen beeldender en aansprekender te maken.”
Marijke Horensma, Stichting Librije Walburgis Zutphen, april 2022

 

“Vanmiddag hadden wij bij onze inspiratiedienst van Vrijzinnnig Assen Peterine Kooijmans te gast. Zij is een verhalenvertelster en hoe fijn is het om weer gewoon te zitten en naar een spannend verhaal te luisteren.
Peterine heeft de gave om heel beeldend te vertellen, ze neemt je mee in het verhaal, je loopt als het ware de wereld in van de hoofdfiguren, je ziet wat zij zien en je hoort wat zij horen. De spanning loopt op.
Ook waren we heel blij met de samenwerking van Peterine met Marja van ‘t Hart, die voor de pauze prachtig gezongen ontroerende en troostende liederen zong waarbij ze zichzelf begeleidde met haar gitaar en na de pauze met haar muziek het verhaal van Peterine ondersteunde. We hebben een geweldige middag gehad!”
Edith Potjer, Vrijzinnig Assen, November 2021

 

“Peterine Kooijmans vertelde haar verhaal voor een ademloos publiek. De bijna dertig aanwezigen hingen aan haar lippen. Zowel jong als oud luisterden zeer aandacht. En dat kon niet anders want het was een heel spannend verhaal. Tussendoor zongen we met zijn allen nog een aantal Sinterklaasliedjes. Peterine wist op heel fijne wijze te vertellen dat cadeaus heel leuk zijn maar dat het nog veel leuker is om iemand te hebben met wie je samen kunt spelen…..
Vanochtend werd nogmaals gesproken over haar fraaie ‘optreden op vier december’. Erg leuk dat ze er was en dank voor de fijne wijze waarop zij dat deed.”
Jos Bleijlevens, Verrijzeniskerk, Oosterhout, december 2018

 

Voor mijn afscheid van mijn collega’s binnen de GGz instelling kwam ik op het idee om een verhalenverteller in te zetten om de thema’s binnen ons werk op een bijzondere wijze uit te lichten.
Peterine Kooijmans pakte de opdracht voortvarend op. Reeds in een eerste telefonisch gesprek zette zij mijn bedoelingen op een rij nadat zij antwoord kreeg op haar vragen over de samenstelling van het team, de zorg die het team levert en welke principes belangrijk zijn. Naar aanleiding van deze antwoorden was zij in staat een pracht van een presentatie van ongeveer een uur te geven.
Haar bijdrage startte met het vertellen van een verhaal. Daarna moesten de aanwezigen in actie komen via meerdere interactieve opdrachten rond het thema ‘samenwerken en ja zeggen tegen ieders inbreng’. Peterine sloot het uur af met een beeldend slotverhaal.
Er werd gelachen en uitbundig meegespeeld. De processen die Peterine op gang bracht, waren voor de aanwezigen herkenbaar. Peterine leverde vakmanschap; daar waren wij het als collega’s over eens!
Een mooi afscheid.
Victor Niks, 9 december 2017

 

Hartelijk dank voor je voordracht op 23 september 2016 bij de overdracht van het door STICHJI verzamelde materiaal over het erfgoed van Surinaamse Javanen in Noord-Brabant, aan het Brabants Historisch Informatie Centrum. Het is bijzonder dat jij een verhaal dat wij hebben verzameld in het project ‘Javanen in de Polder’, zo beeldend hebt verteld.
Niet alleen heb jij de betrokkene, over wie het verhaal gaat, zichtbaar ontroerd, maar ook alle andere aanwezigen in de zaal. Zij herkende zichzelf direct, ondanks de fictieve voornaam die jij hebt gebruikt. Jouw voordracht heeft bijgedragen aan een warme invulling, wat mogelijk een te formele bijeenkomst zou zijn geworden.
Fijn dat jij je ook goed hebt voorbereid en contact met mij hebt gezocht met al je vragen om ‘het juiste gevoel’ te krijgen bij het verhaal.
Ik zou je zo weer uitnodigen om voor ons op te treden. Ik hoop dat wij in de toekomst nog een beroep op je mogen doen.
Nogmaals veel dank.
Hariëtte Mingoen, Voorzitter, Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI), Den Haag oktober 2016

 

Peterine Kooijmans heeft een verhaal geschreven aan de hand van een verslag van haar tante Ien van Rossum du Chattel, aangevuld met bronnenonderzoek bij kamp Vught en het Nederlands Centrum voor Oorlogs Documentatie. Ze vertelt levendig, afgewisseld met vioolspel van Jannes van der Velde, over de belevenissen van haar tante (mijn schoonmoeder) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierbij trekt ze paralellen met hoe zij en de kinderen van Ien haar hebben meegemaakt tijdens haar na-oorlogse leven.
Toen Ien en haar vader werden opgepakt en oa werden gedetineerd in kamp Vught, werden ze losgerukt uit hun vertrouwde omgeving en kregen ze te maken met een regiem, waar beiden zeer onder geleden hebben.
Steeds weer weet Peterine in haar verhaal de link te leggen tussen de ervaringen van haar tante in de oorlog en haar latere leven.
Een indrukwekkend verhaal van een indrukwekkende vrouw.
Djoke Kooijmans-de Jong, mei 2016

 

IEN, een verborgen verleden
“Dit was één van de allerbeste vertelvoorstellingen die ik ooit heb gezien. Alles klopte: de verschillende mozaiekstukjes pasten naadloos in elkaar en maakten het beeld van jouw tante Ien steeds completer. De muziek maakte het helemaal áf. Briljante structuur. Eenvoudige en heel effectieve mise-en-scene. Briljante combinatie van verhaallijnen. Een persoonlijk verhaal uit een tijd van collectieve geschiedenis. En ook technisch uitstekend: je zang, je vertelstem, woordgebruik. Alles.”
Paul Groos, collega verteller, mei 2016

 

25 januari 2015 was de première van de vertelvoorstelling LEF! De voorstelling werd bezocht door zo’n honderd mensen. Familie, vrienden, vertellers, gemeenteleden en belangstellenden. Na afloop waren de reacties hartverwarmend: “ontroerend mooi”, “herkenbaar”, “met het lef van een wilde woudezel, geweldig!”, “wat een indrukwekkende verhalen”, "vakwerk”, “je kon een speld horen vallen”, “we hingen aan haar lippen”, “serieuze, rake en rakende verhalen afgewisseld met precies de goede dosis humor, erg genoten”.

 

Op 25 mei 2014 hebben wij als werkgroep eredienst van de PKN Dongen/Rijen samen met Peterine een dienst gehad in de Oude Kerk te Dongen. Het thema was “Ruth”. Samen hebben we liederen rond het Bijbelverhaal gekozen en gebeden gemaakt. De vertelling zoals Peterine die voorgedragen heeft, boeide ons allemaal. Ook de vele aanwezige gemeenteleden waren enthousiast. De vrouwen in het verhaal werden herkenbaar. Het werd een verhaal over vriendschap en liefde. In een ander taalgebruik, dan een preek van de dominee. Het heeft ons als werkgroep goed gedaan, om een kerkdienst op een andere manier in te vullen, dan de normale dienst met een predikant.
Werkgroep eredienst, PKN Dongen/Rijen, mei 2014

 

Komend van uit de “zware reformatorische hoek” en voorzien van een redelijke Bijbel kennis dacht ik dat ik het verhaal van Abraham en Sara wel zou kennen. Ik was dus zeer sceptisch bij aanvang van de vertelling. Echter ik werd meegenomen in een wereld van toen, Abraham en Sara begonnen te leven en ik werd opgenomen in hun wereld. Hun trektocht en verlangen werd mijn verlangen, etc. Kortom een wijze van vertellen die je meesleept in het verhaal. Een boeiend vertelster met de juiste mimiek en toonzetting.Van harte aanbevolen.
Herman Voortman
Secretaris PCOB Oss, 18 maart 2014

 

Op 10 september 2013 was Peterine in groep 7/8 voor een verhaal te vertellen. Het ging over de Bijbel.
Ze is een erg goede verteller, de beste. Het ging over hoe de wereld is ontstaan en over Adam en Eva. Iedereen vond het anders dan Trefwoord. Volgende maand komt ze weer op bezoek. Daar kijken we naar uit. Joepie!!!
Kinderen groep 7/8, PC Marimba te Uden

 

"Jozef zag zijn broers gehurkt bij elkaar zitten. Zo te zien waren ze een vuurtje aan het stoken. Hij rende er naar toe. Bij hen gekomen riep hij vol enthousiasme: "Kijk eens wat ik gekregen heb!" Zijn broers reageerden niet. Zo druk waren ze met elkaar aan het praten en het lachen. Jozef riep nog een keer: "Hé!" Toen keken ze op en zagen Jozef staan. "Kijk eens, kijk eens wat ik gekregen heb!" Hij draaide in het rond en zijn nieuwe jas cirkelde om hem heen. De broers zwegen..." Peterine Kooijmans was op zondag 24 juni 2012 bij ons in de kerk ter afsluiting van het kinderkringseizoen. En dat was bijzonder! Met haar overtuigende verbeeldingskracht, heldere stem en sprankelende humor liet ze ons meeleven met Jozef: Jozef en zijn vader, Jozef en zijn broers. Zijn dromen, de put en onwelgevallige reis naar Egypte. Jong en oud luisterden vanaf het eerste moment geboeid en met ingehouden adem naar de vertelster, die zelf gehuld was in een kleurrijk tuniek, als was het een verwijzing naar het veelkleurige gewaad van Jozef zelf... Terwijl Jozef op de bodem van de put zat, zo vertelde Peterine, volgde hij met zijn ogen een kleine, groene salamander die langs de wand omhoog kroop. Alle aanwezigen richtten vervolgens hun blik omhoog en volgden diezelfde salamander ... naar de nok van het dak! Na afloop was iedereen enthousiast en werd er veel waardering uitgesproken voor de vertelling. Zelfs een ervaren leerkracht in onze gemeente, zei 'nog veel van haar te kunnen leren', en een van onze oudere leden vroeg direct of ze niet nog eens zou willen komen... Met lezingen, liedjes en gebeden van de kinderen, een zelfgemaakte slinger die de kerk versierde en vers gebakken cakejes na afloop, was het een hele feestelijke dienst. We hebben genoten! Dank aan Peterine en graag tot ziens!
Carina Harms, commissie Bijzondere Diensten, PKN Engelen juni 2012

 

Luisteren naar een verhaal, verteld door Peterine, is een bijzondere belevenis. Boeiend, levendig, met humor en een goed gevoel voor timing, neemt ze je mee en beleef je datgene wat ze vertelt. Eén verhaal in het bijzonder, is mij bij gebleven.
In de dagen rond Kerst, vertelde zij tijdens een bijeenkomst in een zorgcentrum, het verhaal van de engel Gabriël die aan Maria de boodschap brengt dat zij zwanger zal worden en een zoon zal baren. De verbazing en het ongeloof van Maria, de vasthoudenheid van Gabriël en de opkomende gedachte bij Maria dat voor God niets onmogelijk is, werd verteld met zoveel inleving en humor, dat het niet alleen een feest was om er naar te luisteren, maar het de aanwezigen ook ontroerde.
Het is een hele kunst, een verhaal zo te vertellen dat jong en oud geboeid blijven luisteren. Peterine verstaat die KUNST…
Mies Smit, één van die geboeide luisteraars, SOW Uden/Veghel december 2011

 

Het kerstfeest vierden wij dit keer met alle kinderen van onze school wel heel bijzonder.
In een lange optocht liepen we naar de kerk voor de kerstviering door en voor de kinderen.
Het hoogtepunt van dit kerstfeest was de vertelling door Peterine.
Ze vertelde met veel passie een verhaal over een herbergier en Maria en Jozef die op zoek waren naar een plek voor de nacht.
Het verhaal werd geïllustreerd met leuke prenten die via een beamer werden vertoond.
De spanning, de humor en de vertederende momenten in het verhaal werden met aanstekelijke kracht vertolkt.
Het was heel bijzonder dat je kon voelen dat er 230 kinderen van 4 tot en met 12 jaar ademloos zaten te luisteren en echt meeleefden met de gebeurtenissen in het verhaal.
Dankjewel Peterine, dat je door je vertelkunst deze sfeer wist te creëren.
Jacqueline Goossens, leerkracht groep 1/2, basisschool Marimba te Uden, december 2011

Peterine raakt en ontroert haar publiek...
Op een bescheiden, uitnodigende manier nam Peterine Kooijmans ons mee in haar vertelling.
Op kerstavond in de PKN te Uden gaat het verhaal van het jong verloofde paar Jozef en Maria, ...op weg, alsof zij bij ons om de hoek een slaapplaats zoeken...
Peterine raakt... Met weinig woorden en met weinig uiterlijk vertoon laat zij Jozef en Maria
en de eerste kraamvisite (de herders) tot leven komen, als mensen van 'hier en nú'...
Ogenschijnlijk laat Peterine weinig drama zien, des te meer laat zij je meebewegen in de vertelling...
Peterine ontroert...
Inge van Es, gemeentelid SOW Uden/Veghel, december 2011

Zoenen in een steeg. In de Bijbel staat een verhaal over een vrouw die op overspel betrapt is. De schriftgeleerden brengen haar naar Jezus om haar te laten stenigen. Als predikant kan ik niet veel meer doen dan iets uitleg geven over de achtergrond van dit verhaal en naar paralellen zoeken met het heden. Peterine Kooijmans, verhalenverteller, kan meer. Ze neemt je mee in het leven van die vrouw. Kooijmans vertelt hoe een vrouw op de markt onverwacht haar liefde van vroeger tegen het lijf loopt. Zij ziet hem en hij ziet haar. Jaren vallen weg en de vlam slaat opnieuw in de pan. Hij kijkt naar haar zoals nog nooit iemand naar haar gekeken heeft, zelfs haar eigen man niet. Ze spreken af elkaar de volgende dag 's ochtends vroeg in een steegje te ontmoeten. Het draait op zoenen uit, maar niet voor lang, want ze worden betrapt. Als er in een relatie sprake is van overspel staan we snel met ons oordeel klaar. Maar toen Peterine Kooijmans vertelde, vielen de oordelen weg. De vrouw uit de Bijbel werd voor mij een vrouw van vlees en bloed met misschien wel een bloedeloze relatie. Ik voelde het verlangen van de vrouw om eindelijk eens echt gezien te worden. Ik kon de eerste steen niet meer werpen. Met dank aan Kooijmans.
Aukje Westra, predikant van de PKN Agnus Dei te Waalre

Verhalen vertellen kan ze, Peterine! Je ziet hem daar boven in de hoek van de kamer, die kwade geest die het voorzien heeft op het huwelijksgeluk van Sara (uit het boek Tobit) De kinderen vonden het heerlijk spannend, sommige volwassenen vonden het haast té spannend. Maar dat kwam misschien ook wel omdat de situatie spannend was: een gemeentezondag waarop twee gemeenten elkaar ontmoetten na jaren van problemen. En hoe ga je dan verder met zo’n verhaal? Discussie? Nee, dat zou de vertelling geen recht hebben gedaan. Liefst met het verhaal aan de slag op speelse wijze. Peterine reikte verschillende ideeën aan waarmee we toen verder hebben gewerkt: om beurten woord voor woord per groep een gedicht maken – om beurten door een enkele pennenstreek of kleurvlak toe te voegen met een hele groep één schilderij maken – samen op reis gaan en voor onderweg uit een voorraad huis-tuin-en-keukendingen dat bijzondere voorwerp te kiezen dat voor die reis nodig is (zo werd bijvoorbeeld een rolletje plakband een gouden ring en een closetrolhouder een verrekijker). Voor allen die meegedaan hebben was het een verrassende ervaring om elkaar op anders dan andere wijze te ontmoeten. De gedichten en schilderijen boden onverwachte perspectieven.
Ineke van der zee, gemeentelid Sint Maartenskerk Zaltbommel

Peterine: inspirerend, stimulerend, ontroerend en boeiend. De woorden die ik zou gebruiken om te omschrijven hoe Peterine overkomt in haar vertellingen. In december 2011 werd Peterine uitgenodigd bij kamerkoor Cabaletta in Venlo om de kerstvertelling voor haar rekening te nemen. In een volle kerk mét aanwezige kinderen wist ze het publiek te boeien met een bijzonder mooie vertelling over Maria. Je kon een speld horen vallen ....
Marianne Arts, namens kamerkoor Cabaletta Venlo