Tweeduizend jaar voor het begin van onze jaartelling bedenkt een vrouw een list. Haar pasgeboren kind dreigt door soldaten van haar te worden afgenomen. Dat kind mag niet bestaan. Het is een jongetje van buitenlandse afkomst dat door de machthebber van het land als een mogelijke bedreiging wordt gezien. De vrouw staat het kind af aan het water van een rivier, waar het wordt gevonden. De machthebber heet Farao, het kind zal de naam Mozes krijgen.

Rond ons jaar tweeduizend wordt in China een baby van haar ouders afgenomen. Het kind is teveel en past niet in de eenkindpolitiek van het land. Twee kinderen, allebei niet gewenst door mannen die zeggen machthebbers te zijn. Maar: macht is soms niet meer dan een woord. Dat bewijst Peterine Kooijmans in haar nieuwe vertelvoorstelling. Met verve en op ontroerende wijze brengt Peterine de twee verhalen van Mozes en van haar eigen dochters bij elkaar. Tegenover uitsluiting en machtswellust staat de creativiteit van vrouwen als een muur van ernstig, maar vaak ook: vrolijk verzet. De kracht van moederliefde wijst mannen met macht een grens.

Een voorstelling over levenskracht, over moederschap in al haar facetten, over vreemdeling zijn, maar vooral een voorstelling over de liefde die zich die zich door geen enkel obstakel laat beletten haar kracht te verspreiden.

Duur: 55 minuten
Kosten: €350-, exclusief reiskosten
Indien nodig: versterking via de bestaande geluidsinstallatie.

Voor meer informatie en boekingen:
Tel: 0528 785990/0648794034
Mail: peterinekooijmans@kpnmail.nl

Tekst flyer door Ferdinand Borger
Illustraties door studio Heldersen